Det här är topic

Verifiering av avsändare

Att få något bekräftat vad som har kommunicerats mellan parter kan vara krångligt med alla existerande medier. Med denna tjänst kommer man att kunna verifiera ett meddelanden på olika sätt (E-postadress, Facebook, Twitter, Telefonnummer etc.), och som sedan finns tillgängligt för tredje part som utifrån det kan verkställa ett beslut utan att behöva tvivla på meddelandets legitimitet. 2person(er)

52 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
AdminJanne Elvelid (Admin, 24 Hour Business Camp 2011) delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

24HBC Idéerna

Feedback- och kunskapsbas